WHO Winter Meeting in Utrecht

On the 7th of January GIMS was happy to perform a presentation in the section ‘Work in Progress’ at the WHO Winter Meeting of the WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical  Policy and Regulation in Utrecht, The Netherlands.

Interest from the audience was generated and new contacts were made.

Sexe differences do matter, also with medicines

Women and men are equal, but logically they are not the same.

Or to put it a rather bluntly, as neuro scientist Danielle Posthuma from Vrije Universiteit Medical Center did: ‘Human females are genetically more related to female Chimpansees than to human men….’

The physiological differences between women and men also have an impact on the way how their bodies react onto fysiological active substances like medicines. More specifically; sexe differences can have a serious effect on the farmaco kinetic and farmaco dynamic aspects of a medicine. At this present day the largest differences are found on medicines which are active in the Central Nervous Systeem.

High national media attention

Due to the release of the Dutch translation of his book ‘Deadly Medicines and Organised Crime’ a lot of media attention was generated for Peter C. Gøtzsche in these last two weeks.

All major Dutch national newspapers reported about it extensively and a television item on the subject was broadcasted.

It has to be seen wether this media attention peak will materialize in deep further discussion and possible (health care policy and regulatory) consequences.

Peter C. Gøtzsche at Leiden University Medical Center

On the 11th of November Peter C. Gøtzsche held a presentation at the Leiden University Medical Center in The Netherlands because of the recent Dutch translation of his famous book ‘Deadly Medicines and Organised Crime’.

Again he was able to reach out to an interested audience. Off course GIMS was present aswell.

In diverse national Dutch newspapers also broad attention was given to the theme and Peter’s vision.

 

 

Interview on GIMS in Dutch Pharmaceutical Weekly, July 2015

By Pharmaceutical Weekly journalist: Frans van den Houdt. (PW 30/31, 24-07-2015)

“Industrie medeverantwoordelijk voor medicatieveiligheid’

“Om medicatieveiligheid te bevorderen moet je je op de hele keten in een ontwikkelingsland richten, alle betrokken partijen erbij betrekken en verantwoordelijk maken, van apotheken tot groothandelaren, van industrie tot overheid”, zegt Richard van Slobbe, apotheker, bestuurslid van Farmacie Mondiaal en medeoprichter van de stichting GIMS (The Global Initiative on Medication Safety foundation). “Dat is de enige manier om vooruitgang te boeken.”

gims is voortgekomen uit een Stichting Farmacie Mondiaal-activiteit in Rwanda en opereert sinds eind 2014 als zelfstandige stichting. “De focus in Rwanda lag aanvankelijk op een ict-project in de farmaceutische sector, maar na verloop van tijd kwamen we tot het inzicht dat als je echt voor de veiligheid van patiënten wilt zorgen, je het veel breder moet aanpakken”, aldus Van Slobbe. Zijn stichting werkt daarvoor nauw samen met de farmacie-opleidingen van Utrecht en Groningen; twee uu-studenten schrijven hun BSc-scriptie over het werk van gims en een rug-student gaat er zijn MSc-scriptie aan wijden.

In Rwanda zijn goede medicijnen beschikbaar, maar toch gaan veel mensen eraan dood. “Dan kun je niet anders dan concluderen dat ergens iets niet goed gaat. Apotheken verstrekken alleen maar geneesmiddelen, met doseringsadviezen, interacties, dubbelmedicaties en contra-indicaties houden ze zich niet bezig. Veel middelen worden daarom verkeerd gebruikt, met de dood tot gevolg.“ Harde cijfers heeft hij niet. Van Slobbe: “Maar als een land als Nederland met een goed ict-systeem al twintigduizend vermijdbare ziekenhuisopnamen per jaar kent, dan kun je op je klompen aanvoelen dat het aantal slachtoffers in een ontwikkelingsland als Rwanda groot is”

Van Slobbe beschouwt Rwanda als een geschikt land om dit probleem te lijf te gaan, omdat het in zijn ogen een deugdelijk bestuur en een professionele, behoorlijk functionerende beroepsgroep kent die graag willen meewerken. “Ze zijn heel open en willen graag leren van andere landen.” Die steun zoekt gims nu ook bij de industrie. “Fabrikanten moeten zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor verkeerd medicijngebruik. Wij gaan met Nefarma om de tafel om te zien welke rol de industrie kan spelen.” Tegelijkertijd richt de stichting zich op fondsenwerving en sponsoring. “Het is nu vooral liefdewerk oud papier.”

Van Slobbe spreekt over een “enorme drive” als zijn persoonlijke inzet voor gims ter sprake komt. “In Nederland is de apotheek doodgereguleerd, het wordt steeds moeilijker vakinhoudelijk bezig te zijn. In het buitenland kan ik met mijn expertise en relatief bescheiden middelen iets wezenlijks toevoegen aan het vak van apotheker.”